среда, 04. јул 2007.

OOoTranslit: пресловљивач текста за OpenOffice

ООоТранслит је OpenOffice макро Александра Урошевића за пресловљавање ћириличног текста у латиницу и обратно. Може се применити на цео текст, или само на део обележеног текста.

Програм и нешто више примера можете наћи на http://oootranslit.info/.

Нема коментара: