понедељак, 05. новембар 2007.

Симпозијум о ћирилици 2007

На молбу организатора постављамо следеће обавештење:

Позивамо вас да будете поштовани учесник симпозијума о ћирилици 2007

Организатор:
Удружење за заштиту ћирилице српског језика „Ћирилица"

Место и време одржавања Симпозијума:
Нови Сад, Матица српска, Матице српске 1, субота, 24. новембра 2007. године, почетак у 11 сати

Пријављивање учесника и тема излагача до 10. новембра 2007;

Достављање писаних излагања до 20. новембра 2007;

Адреса за пријављивање учесника:
Ћирилица, Николајевска 2, 21000 Нови Сад

Тема Симпозијума:
Обавезе у школству, струци и правопису у вези са српским језиком и његовим писмом после доношења (8. новембра 2006) новог Устава Републике Србије

Циљ Симпозијума:
Предочити стање у коме се налазе српски језик и ћирилица у њему данас с посебним освртом на обавезе из Члана 10. Устава Републике Србије. Непосредни и хитни наредни послови и промене ради усклађивања садржаја у целокупној струци, школству и правопису према јасном налогу из Члана 10. (новог) Устава Републике Србије.

Учесници:
Првопозвани (они који институционално одлучују о питањима српског језика и писма) и позвани. (Молимо да непосредно учествујете, или, да, макар, доставите своје писано излагање.

Уводно излагање:
Драгољуб Збиљић (председник Извршног одбора „Ћирилице"): Општи раскорак у Уставу Србије и стручног и практичног положаја ћирилице на целом подручју српског језика.

(Захваљујући новчаној помоћи града Новог Сада, „Ћирилица" ће моћи да првопозваним излагачима тема и водитељима симпозијума надокнади трошкове путовања до места одржавања Симпозијума и назад.)

Срдачан поздрав уз очекивање вашег пријављивања за учешће.
Нови Сад, 10. септембар 2007.
Председник Организационог одбора Симпозијума,
Драгољуб Збиљић

Нема коментара: