недеља, 14. фебруар 2010.

ИКИ: Интерни преводилац за српско-хрватски језик

Шта све може да преводи ИКИ?

ИКИ може да преводи ијекавицу у екавицу, као и екавицу у ијекавицу; типично хрватске речи у српске, као и обрнуто; латиницу у ћирилицу и ћирилицу у латиницу, све то скупа или одвојено. Може да преводи обичан текст, а може и целе интернет стране, у лету. На одговарајућим страницама за превођење, можете дефинисати шта од тога желите.

Зашто „Ики“ и шта то значи уопште?

„Ики“ је само један од могућих изговора: лого најбоље приказује о чему је реч - с обзиром да је у питању старословенско „јат“, овај назив се може читати као јеки, еки, ики, ијеки итд. Икавица, као традиционално непризната, а ипак општеприсутна у језику, како у екавици, тако и у ијекавици, изабрана је да буде и званични рефлекс јата у овом називу. Уз све то треба имати у виду да је конверзија екавица-ијекавица основни елемент и идеја овог сајта, као нешто што одавно недостаје на интернету.

Како је писан сајт?

Програм који омогућава превођење писан је користећи програмски језик C++, а парсирање HTML страна се обавља уз помоћ програмског алата Lex. Превођење је омогућено електронским процесирањем више десетина доступних електронских књига, више стотина текстова са интернет сајтова, ручним допуњавањем и користећи граматичке табеле. Припрема превођења хрватско-српских упоредних облика је вршена полу-аутоматски, користећи граматичке табеле за деклинације, конјугације и друго.

[Опширније]

ИКИ можете испробати на адреси http://www.ikiprev.com/.

Нема коментара: