уторак, 21. јун 2011.

Српски електронски речник

Руковођен лексикографском логиком да пакет за обраду текста без речничке подршке представља половично решење, Милорад Симић је одлучио да дигитализује три важна српска речника: Речник САНУ закључно са шеснаестим томом (који је допуњен са три завршна тома Речника Матице српске) – под називом Српски електронски речник, Вуков Српски рјечник и Рјечник из књижевних старина српских Ђуре Даничића, како би се успоставила историјска лексикографска вертикала од 21. до 12. века.
[Опширније.]

Нема коментара: