понедељак, 27. август 2007.

Акцентована ћириличка слова

Према стандарду Уникод, акценти се на сва слова, па и наша ћириличка, постављају комбиновањем одговарајућих ознака за слово и за акценат (в. комбиновање дијакритика).

То значи да није потребно да се има, рецимо, ћирилички словни лик (фонт) Тајмс који садржи акценте примењене на сва одговарајућа наша слова. Акценти могу да се додају на знаке помоћу одговарајућих Уникод комбинација.

Програми су дужни да ове комбинације третирају једнако као одговарајућа „права“ слова.

Погледајте списак свих акцената који могу да се поставе на поједина слова и одговарајућу страну из Википедије.

Тако бисте, на пример, за краткосилазно акцентовано слово „у̏“ откуцали најпре „у“, а затим Уникод ознаку U+030F која означава краткосилазни акценат. Софтвер мора да се постара да се ово исправно прикаже.

Кодови за одговарајуће акценте су:
 • U+0300 — краткоузлазни
 • U+0301 — дугоузлазни
 • U+0304 — акценатска дужина
 • U+030F — краткосилазни
 • U+0311 — дугосилазни
Примери:

Акцентовано у:
 • у + U+0300 = у̀
 • у + U+0301 = у́
 • у + U+0304 = ӯ
 • у + U+030F = у̏
 • у + U+0311 = у̑
Акцентовано р:
 • р + U+0300 = р̀
 • р + U+0301 = р́
 • р + U+0304 = р̄
 • р + U+030F = р̏
 • р + U+0311 = р̑
Унос комбинацијаЗнаци попут U+0300 до U+0311 уносе се на начин ког дефинише оперативни систем ког користите. Поступак за унос ових знакова дефинише метода уноса (input method).

У радном окружењу Гном, одговарајући знаци могу да се унесу притиском на комбинацију тастера Ctrl+Shift+u а затим куцањем одговарајућег бројног кода и притиском на размакницу.

На пример, знак у̏ добија се следећом секвенцом тастера:
у Ctrl+Shift+u 0 3 0 f SPC
где SPC означава размакницу.

У случају неких оперативних система, одговарајући знаци могу да се унесу притиском на комбинацију тастера Alt+PLUS а затим куцањем одговарајућег бројног кода.

На пример, знак у̏ добија се следећом секвенцом тастера:
у Alt+PLUS+0+3+0+f SPC