среда, 23. септембар 2009.

„Цртач мапа“: Гуглова википедија за мапу Србије

Гугл је омогућио да се преко Цртача мапа (Map Maker) учествује у изради карте Србије на интернету. Цртач мапа је у неку руку Википедија за мапе, служи за сакупљање података који ће бити пребачени у Гугл карту. Реч је о два одвојена али уско повезана пројекта:
Карта Србије се полако допуњава. Београд је већ прилично добро урађен, вероватно због чињенице што одатле долази највећи број интернет корисника у Србији.


Гугл препоручује да се за унос података користи српски језик и ћириличко писмо:
 1. This first recommendation is most important to follow, as we'll base the auto-transliteration off of it:
  • Serbian, Cyrillic script:
   • Language: Serbian and Type: Preferred. Example (enter only Serbian label):
    • Name: "Нови Сад"
    • Language: "Serbian"
    • Type: "Preferred"
 2. If the English name differs from the Serbian transliteration:
  • If the English name is a direct transliteration from Serbian, there's no need to enter the English name as we'll ultimately do auto-transliteration. Example (names that don't need English entries):
   • Name: "Нови Сад"; Language: "Serbian"; Type: "Preferred" (no need to enter the English name, will be auto-transliterated as "Novi Sad")
   • Name: "Вождовац"; Language: "Serbian"; Type:"Preferred" (no need to enter the English name, will be auto-transliterated as "Vozdovac")
  • Otherwise: Actual English name:
   • Language: English and Type: Preferred Example (name translation is needed):
    • Name: "Архитектонски факултет"; Language:"Serbian"; Type: "Preferred"
    • Name: "The School of Architecture"; Language:"English"; Type: "Preferred"
 3. There's no real need to enter the Serbian name in Latin script as we'll ultimately do auto-transliteration. But if you feel inclined to add it, please use:
  • Serbian, Latin script:
   • Language: Serbian and Type: Obscure Example (use diacritics in Serbian Latin where appropriate):
    • Name: "Surčin"
    • Language: "Serbian"
    • Type: "Obscure"
  • Rest assured that though the auto-transliteration process we will make sure that both Cyrillic and Latin script Serbian will appear on Google Maps.
 4. It's fine to also enter Serbian, Cyrillic script as Official, however doing so won't affect which name gets displayed as both Map Maker and Google Maps display Preferred names wherever possible.
Гугл ће користећи такаве податке бити у могућности да индексира карте које покривају све одомаћене методе претраге, што укључује и обичну енглеску абецеду, латиничко писмо без квачица. На основу квалитетних сакупљених података ће бити лако понудити корисницима и чисту верзију карте на другим писмима, а претрага ће бити омогућена и корисницима који немају сва слова, рецимо на мобилним телефонима.

За добровољце који би желели да помогну у цртању свог комшилука потребно је прво отворити Гугл налог. Налог добијате отварањем електронске поште на http://www.gmail.com/, а карту можете допуњавати на адреси http://www.google.com/mapmaker.
Неколико препорука Нашег писма за рад на карти Србије:
 • Податке треба уносити ћириличким писмом, држати се правила „пиши као што говориш“.
 • Први унос, име, увек треба да буде на српском и са ознаком да је реч о „Уобичајеном” имену. Испод тога можете додавати имена на другим језицима:

 • Водите рачуна при уносу имена која су на граници српског и енглеског језика. Пример: "Maxi" би требало унети као „Макси” и обележити да је реч о српском имену, а испод тога додати "Maxi" и ставити да је то име на енглеском језику пошто се не може аутоматски извести.
 • Ако је реч о имену које остаје исто и на енглеском језику, само што је пребачено у латиницу, унос можете изоставити. Рецимо ознака за улицу „Македонска” ће бити пребачена у "Makedonska" за енглеску карту. Гугл је објавио да ће та имена бити аутоматски генерисана.
 • Можете подесити да је окружење Цртача мапа на српском језику и да је подразумевани језик за унос ознака српски. Кликните на "Preferences".

Ово је јако добра вест јер ћемо коначно имати пристојне карте Србије на интернету. Пошто је ипак реч о пројекту на коме раде добровољци карте Србије ће бити добре онолико колико се сами потрудимо.