петак, 30. април 2010.

Пресловљавање на интернет страницама

Гуглов пресловљивач је од скора могуће додати на било које поље за унос текста на интернет страници. Ово је одлична вест за власнике форума или медијских кућа које сакупљају коментаре читалаца где малим изменама у HTML коду странице могу описменити унос текста.

onLoad() функција у примеру треба да гласи:

function onLoad() {
var options = {
  sourceLanguage:
      google.elements.transliteration.LanguageCode.ENGLISH,
  destinationLanguage:
      [google.elements.transliteration.LanguageCode.SERBIAN],
  shortcutKey: 'ctrl+g',
  transliterationEnabled: true
};

Пример: Унесите текст. Ctrl-G пребацује унос између српског и енглеског.

Примери и опширније о програмерском интерфејсу.